გენერალური

სასტუმროს სახელწოდება: Pianoforte by Febor Hotels&Spa
სასტუმროს ტიპი: 3-ვარსკვლავიანი სასტუმრო
ქსელის კატეგორია: დამოუკიდებელი
ოფიციალური სახელწოდება: Dağıstan Turizm Ticaret Ltd. Şti.
საგადასახადო ადმინისტრაცია: Fatih
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 2660406550
ოთახების რაოდენობა: 57
მშენებლობის წელი: 1990
ტელეფონი: + 90 212 534 20 80
მობილური ტელეფონი: + 90 555 988 06 82
ელექტრონული მისამართი: [email protected]
ვებგვერდი: www.pianofortehotel.com